Copyrights: Jacek Rozewicz 
E-mail:biuro@rozewicz.pl 

Designed by: ForysterWD  

Główna O firmie Dojazd Kontakt .


PODSTAWOWY ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
  Prace realizowane w sektorze elektroenergetyki:
 • Kompleksowe wyposażanie w układy pomiarowe i rozliczeniowe energii elektrycznej, obejmujące: projektowanie układów, kompletację dostaw, montaż, legalizację i uruchomienie.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji istniejących systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.
 • Wyposażanie w układy pomiarowo-rozliczeniowe odbiorców zamierzających zmienić dostawcę energii (w ramach TPA).
 • Doradztwo przy zamawianiu, doborze i zakupie urządzeń optymalnych
 • Doradztwo w zakresie doboru optymalnych taryf na energię elektryczną.
 • Współdziałanie i doradztwo przy zmianie dostawcy energii (TPA).
 • Nadzór inwestycyjny i zarządzanie projektami związanymi z problematyką budowy stacji elektroenergetycznych, zagadnieniami pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej.
 • Usługi konsultingowe w zakresie efektywnego użytkowania energii elektrycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, warsztatach, przedsiębiorstwach komunalnych (w tym także opracowywanie procedur racjonalizujących użytkowanie energii).
 • Opracowywanie koncepcji i założeń dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych z zakresu gospodarowania energią.
 • Ocena dokumentacji i prowadzenie funkcji inżyniera kontraktu dla zagadnień elektroenergetycznych.
 • Nadzór eksploatacyjny układów pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.
 • Programowanie i parametryzacja liczników, koncentratorów i urządzeń rejestrujących
 • Uruchamianie i montaż szaf pomiarowych.
 • Serwis urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Legalizacja liczników energii elektrycznej i przekładników
 • Kontrola uchybów liczników
 • Zmiany parametrów liczników
  Prace realizowane w sektorze automatyki przemysłowej:
 • programowanie urządzeń automatyki i sterowania.
 • programowanie sterowników PLC.
 • wizualizacja procesów technologicznych.
 • serwis maszyn i urządzeń
 • remonty i modernizacje urządzeń i linii technologicznych.
  Główne kierunki zastosowań realizowanych prac
 • systemy automatycznego dozowania i ważenia (wytwórnie pasz, cementownie, betoniarnie).
 • systemy zaawansowanych układów regulacji i optymalizacji pracy (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, zespoły elektrofiltrów).
 • układy pozycjonowania (maszyny papiernicze, suwnice, maszyny pakujące, roboty).
 • systemy zdalnego sterowania i monitoringu
 • systemy nawęglania i usuwania zanieczyszczeń metalicznych.
  Prace realizowane w sektorze informatyki i elektroniki:
 • doradztwo w zakresie oprogramowania i sprzętu.
 • projektowanie i realizacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi klienta.
 • integracja systemów informatycznych.
 • projektowanie i wykonanie prototypów urządzeń elektronicznych.
 • programowanie mikrokontrolerów.
  Prace realizowane w zakresie zdalnego sterowania i monitoringu oświetlenia i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz racjonalnego wykorzystania i oszczędności energii :
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór eksploatacyjny systemów zdalnego sterowania i monitoringu urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór eksploatacyjny systemu automatycznego monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór eksploatacyjny oszczędnościowych systemów redukcji napięcia oświetleniowych instalacji elektrycznych.
 • projektowanie, wykonawstwo, nadzór eksploatacyjny systemów dostosowania natężenia oświetlenia w różnego typu obiektach do potrzeb i warunków.
GWARANCJE I REKOMENDACJE
WYKAZ REALIZOWANYCH WAŻNIEJSZYCH PRAC